Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1/1998 účinný od 01.01.1998

Platnosť od: 01.01.1998
Účinnosť od: 01.01.1998
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD14DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1/1998 účinný od 01.01.1998
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 1/1998 s účinnosťou od 01.01.1998
Načítavam znenie...
MENU
Hore