Všetky konsolidované znenia predpisu 87/1996

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2020 287/2019 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov 287/2019 účinný od 01.01.2020
2 01.01.2014 444/2013 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 444/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2019
3 01.01.2004 536/2003 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 536/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2013
4 01.01.2003 276/2001 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 276/2001 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003
5 01.01.2000 375/1999 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 375/1999 účinný od 01.01.2000 do 31.12.2002
6 01.04.1996 účinný od 01.04.1996 do 31.12.1999
MENU
Hore