Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov 287/2019 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 30.09.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov 287/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 287/2019 s účinnosťou od 01.01.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej ...

1.

V § 3 ods. 2 sa slovo „ktorý“ nahrádza slovom „ktorá“ a slovo „závislý“ sa nahrádza slovom „závislá“. ...

2.

Slová „primeraný zisk“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „primeraná zisková ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Ladislav Kamenický v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore