Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi 84/2008 účinný od 15.03.2008

Platnosť od: 14.03.2008
Účinnosť od: 15.03.2008
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi 84/2008 účinný od 15.03.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 84/2008 s účinnosťou od 15.03.2008

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore