Všetky konsolidované znenia predpisu 84/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.03.2008 účinný od 15.03.2008
MENU
Hore