Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 80/2012 účinný od 01.06.2012

Platnosť od: 29.02.2012
Účinnosť od: 01.06.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 80/2012 účinný od 01.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 80/2012 s účinnosťou od 01.06.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2003 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní ...

1.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Táto vyhláška sa nepoužije, ak kvalifikovaný certifikát verejného kľúča fyzickej osoby, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 5 ods. 1 druhá veta zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení ...

2.

V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Lucia Žitňanská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore