Všetky konsolidované znenia predpisu 80/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2012 účinný od 01.06.2012
MENU
Hore