Všetky konsolidované znenia predpisu 74/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.03.2009 účinný od 15.03.2009
MENU
Hore