Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu 619/2005 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 27.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu 619/2005 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 619/2005 s účinnosťou od 01.01.2006

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore