Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 600/2005 účinný od 31.12.2005 do 30.06.2012

Platnosť od: 23.12.2005
Účinnosť od: 31.12.2005
Účinnosť do: 30.06.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Správa finančných trhov, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 600/2005 účinný od 31.12.2005 do 30.06.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 600/2005 s účinnosťou od 31.12.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa zákona ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 5 zákona č. ...

§ 1
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona, ktorú podáva ...

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt žiadateľa; pri fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, ...

b)
Načítavam znenie...
MENU
Hore