Všetky konsolidované znenia predpisu 600/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.12.2005 účinný od 31.12.2005 do 30.06.2012
MENU
Hore