Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov 58/2024 účinný od 31.03.2024

Platnosť od: 22.03.2024
Účinnosť od: 31.03.2024
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov 58/2024 účinný od 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 58/2024 s účinnosťou od 31.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 9 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 393/2019 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z. a vyhlášky č. 20/2024 Z. z. sa mení takto:

V § 30 ods. 2 úvodnej vete, § 30 ods. 5 a § 30a úvodnej vete sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2029“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. marca 2024.

Matúš Šutaj Eštok v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore