Všetky konsolidované znenia predpisu 58/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.03.2024 účinný od 31.03.2024
MENU
Hore