Vyhláška 546/2009 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 19.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: NBS
Oblasť: Finančné právo a Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška 546/2009 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 546/2009 s účinnosťou od 01.01.2010

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore