Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o uznaných spôsoboch autorizácie 511/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 29.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky, archivníctvo, Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o uznaných spôsoboch autorizácie 511/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 511/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore