Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti 49/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 15.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebníctvo a architektúra, Štátna správa, Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti 49/2024 účinný od 01.04.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 49/2024 s účinnosťou od 01.04.2024

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore