Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu 450/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 16.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 450/2022 s účinnosťou od 01.01.2023


Nový paragraf
§ 11
Zrušovacie ustanovenia

(1)
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. a vyhlášky č. 376/2021 Z. z.
(2)
Zrušuje sa § 76 ods. 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 318/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore