Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov 445/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 15.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 445/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
RUŠÍ PREDPIS:
224/2016 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov 224/2016 účinný od 01.01.2017 do 04.08.2021
VYKONÁVACIE PREDPISY:
250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore