Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov 445/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 15.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 445/2022 s účinnosťou od 01.01.2023


Nový paragraf
§ 13
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov v znení vyhlášky č. 299/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore