Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach prenositeľnosti čísla 431/2022 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 07.12.2022
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 431/2022 s účinnosťou od 01.02.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 28.06.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore