Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 382/2018 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 22.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 382/2018 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 26/2021 a 521/2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore