Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 26/2021 účinný od 26.01.2021 do 31.12.2022


Platnosť od: 26.01.2021
Účinnosť od: 26.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 26/2021 účinný od 26.01.2021 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 26/2021 s účinnosťou od 26.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Teleso skládky odpadov je priestor určený na fyzické ukladanie odpadu, ktorý je vybudovaný podľa ...

2.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať a) zmesový odpad, ak obec ...

5.

V § 6 odsek 6 sa slová „škodlivých látok“ nahrádzajú slovami „nebezpečných látok“.

6.

V § 6 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.

7.

V § 6 odsek 12 sa slová „odsek 5 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odsek 5 písm. d)“.

8.

V § 8 ods. 4 sa slová „§ 97 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 13“.

9.

V § 12 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje vyhodnotenie predchádzajúceho ...

10.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

11.

V § 12 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje vyhodnotenie a tvorbu podľa ...

12.

V § 12 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

13.

V § 12 ods. 3 sa za slová „v prílohe č. 6“ sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľke č. II“.

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „STN EN ISO 11969 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa citácia „STN ISO 9965 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa citácia „STN EN 15308 Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybraných ...

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 55 sa citácia „TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek ...

Časť 1: Pokyny na výber a aplikáciu kritérií odberu vzoriek za rôznych podmienok

Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek

Časť 3: Pokyny na postupy odberu čiastkových vzoriek

Časť 4: Pokyny na postupy balenia, skladovania, konzervácie, dopravy a dodania vzoriek

Časť 5: Pokyny na proces definovania plánu odberu vzoriek“ nahrádza citáciou „Súbor TNI CEN/TR 15310 ...

18.

V prílohe č. 2 sa za slová „Odber vzoriek sa vykonáva podľa slovenských technických noriem.56)“ vkladajú ...

„Test respiračnej aktivity (AT4) a produkcie plynov (GS21).57)

Výhrevnosť.58)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25, 36, 51, 55, 57 a 58 znejú:

„25) STN ISO 17378-2: 2020 Kvalita vody. Stanovenie arzénu a antimónu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej ...

19.

Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:

„Príloha č. 3ak vyhláške č. 382/2018 Z. z. BIOLOGICKÁ STABILITA Tabuľka č. 1 Parameter Limitná ...

20.

V prílohe č. 4 časti IV. prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „s definovaním stavu pre konečnú ...

21.

V prílohe č. 4 v poznámkach deviaty bod znie:

„9) Plán stavu skládky je grafické zobrazenie skládky ako výsledok geodetického merania, ktoré zobrazuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

„59) § 40 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 ...

22.

Prílohy č. 6 a 7 znejú:

„Príloha č. 6k vyhláške č. 382/2018 Z. z. Prevziať prílohu - VZOR Príloha č. 7k vyhláške č. 382/2018 ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ján Budaj v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore