Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. 336/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 23.08.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. 336/2023 účinný od 01.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 336/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
MENÍ:
410/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 410/2015 účinný od 01.01.2022
VYKONÁVACIE PREDPISY:
395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 395/2002 účinný od 01.01.2021
Načítavam znenie...
MENU
Hore