Všetky konsolidované znenia predpisu 319/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2012 80/2012 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 80/2012 účinný od 01.06.2012
2 01.08.2007 účinný od 01.08.2007 do 31.05.2012
MENU
Hore