Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov 307/2023 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 26.07.2023
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Veterinárna starostlivosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov 307/2023 účinný od 01.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 307/2023 s účinnosťou od 01.07.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z. a vyhlášky č. 104/2017 Z. z. sa mení takto:

1.
§ 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9
Hlásenie zmien v chove ošípaných
Hlásenie zmien v chove ošípaných zasiela držiteľ prostredníctvom elektronického formulára do centrálneho registra hospodárskych zvierat do troch dní odo dňa vzniku nahlasovanej skutočnosti.“.

2.
§ 10 sa vypúšťa.
3.
Prílohy č. 4 a 5 sa vypúšťajú.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2024.

Jozef Bíreš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore