Všetky konsolidované znenia predpisu 307/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2024 účinný od 01.07.2024
MENU
Hore