Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/2009 Z. z. 3/2012 účinný od 01.02.2012

Platnosť od: 04.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/2009 Z. z. 3/2012 účinný od 01.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 3/2012 s účinnosťou od 01.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12, § ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o ...

1.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením Vzor ...

2.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením Vzor ...

3.

Za prílohu 21 sa vkladá príloha 21a, ktorá znie:

„Príloha č. 21a k vyhláške č. 29/2006 Z. z. VZOR OZNAČENIA STANICE TECHNICKEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ ...

„Príloha č. 22a k vyhláške č. 29/2006 Z. z. VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ján Figeľ v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore