Všetky konsolidované znenia predpisu 3/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2012 účinný od 01.02.2012
MENU
Hore