Všetky konsolidované znenia predpisu 29/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2023 účinný od 01.04.2023
2 30.12.2022 481/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 481/2022 účinný od 30.12.2022 do 31.03.2023
3 01.09.2020 účinný od 01.09.2020 do 30.08.2021
4 30.08.2020 224/2020 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 224/2020 účinný od 30.08.2020 do 31.08.2020
5 01.04.2020 účinný od 01.04.2020 do 29.08.2020
MENU
Hore