Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71268
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 01.09.2020 do 31.08.2021


Platnosť od: 20.02.2020
Účinnosť od: 01.09.2020
Účinnosť do: 31.08.2021
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 01.09.2020 do 31.08.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 29/2020 s účinnosťou od 01.09.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85, § 91 ods. 16, § 94 ods. 8 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej ...

1.

V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 13, ...

2.

§ 1 až 14 sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3.

V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „prikladá“ nahrádza slovami „prikladajú tieto doklady, ak sa orgánu ...

4.

V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) potvrdenie o splnení podmienky podľa § 78 ods. 5 alebo ods. 6 zákona, ak ide o takú osobu.“. ...

5.

V § 15 ods. 4 sa za slová „ak ide o“ vkladajú slová „osobitnú skúšku,“.

9.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

11.

V § 16 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí a) teoretická skúška a b) skúška z vedenia ...

14.

§ 19 sa vypúšťa.

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 ...

17.

V § 22 ods. 8 sa slovo „skúšku“ nahrádza slovami „preskúšanie odbornej spôsobilosti v rozsahu skúšky“. ...

20.

§ 25b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Najmenej raz v kalendárnom roku sa u skúšobného komisára vykoná dohľad nad spôsobom vykonávania ...

21.

V § 25c ods. 1 sa za slová „§ 25b ods. 1 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „§ 25b ods. 5“.

22.

Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31d Rehabilitačný program pre vodičov(k § 91a ods. 8 zákona) (1) Rehabilitačný program pre vodičov ...

23.

V § 32 ods. 1 sa slová „technickými normami“ nahrádzajú slovami „osobitným predpisom“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Príloha I bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských ...

24.

§ 40 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

25.

Za § 41c sa vkladajú § 41d a 41e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 41d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020 Skúška z predpisov o cestnej premávke ...

26.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 1 a poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11a sa vypúšťajú.

27.

Prílohy č. 2, 2b, 2c a 3 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 2, 2b, 2c a 3 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

28.

V prílohe č. 7 časť I znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 7 časť I“.

29.

Príloha č. 7a vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

30.

V prílohe č. 8 časti II ods. 1 bod 3 a prílohe č. 13 časti II ods. 1 bod 3 znejú:

„3. rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak ...

31.

V prílohe č. 9 časti I kóde 69. sa slová „v súlade s technickou normou13)“ nahrádzajú slovami „označeným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

32.

V prílohe č. 12 časť I znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 12 časť I“.

33.

Prílohy č. 13b a 13c vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 13b a 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

34.

Za prílohu č. 13c sa vkladajú prílohy č. 13d a 13e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 13d a 13 e k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I prílohy č. 3 v bode 27, ktorý nadobúda účinnosť ...

Denisa Saková v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore