Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra 288/2022 účinný od 01.09.2022

Platnosť od: 20.08.2022
Účinnosť od: 01.09.2022
Autor: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra 288/2022 účinný od 01.09.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 288/2022 s účinnosťou od 01.09.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 33 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Plán využívania frekvenčného spektra ustanovuje spôsob a podmienky, na základe ktorých je možné využívať frekvenčné spektrum.

(2)

Frekvencie z frekvenčného spektra je možné používať len podľa parametrov, podmienok a iných podrobností uvedených v prílohách č. 1 až 155.

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na používanie frekvencie prevádzkovateľa osobitnej siete podľa § 12 zákona.

(4)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na alternatívne pou žívanie frekvencií podľa § 32 ods. 8 zákona a experimentálne používanie frekvencií podľa § 36 ods. 5 zákona.

§ 2

Plán využívania frekvenčného spektra tvoria prílohy, ktoré obsahujú najmä údaje o frekvenčnom pásme a

a)
jeho využití pre rádiokomunikačné služby alebo aplikácie,
b)
všeobecných podmienkach jeho používania a povoľovania,
c)
údaje o medzinárodných dokumentoch, ktoré sa naň vzťahujú, a
d)
technických parametroch a špecifických podmienkach jeho využitia.
§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.

Ivan Marták v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 22 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 23 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 24 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 25 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 26 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 27 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 28 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 29 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 30 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 31 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 32 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 33 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 34 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 35 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 36 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 37 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 38 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 39 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 40 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 41 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 42 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 43 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 44 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 45 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 46 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 47 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 48 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 49 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 50 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 51 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 52 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 53 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 54 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 55 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 56 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 57 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 58 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 59 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 60 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 61 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 62 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 63 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 64 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 65 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 66 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 67 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 68 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 69 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 70 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 71 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 72 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 73 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 74 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 75 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 76 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 77 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 78 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 79 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 80 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 81 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 82 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 83 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 84 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 85 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 86 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 87 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 88 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 89 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 90 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 91 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 92 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 93 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 94 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 95 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 96 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 97 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 98 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 99 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 100 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 101 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 102 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 103 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 104 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 105 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 106 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 107 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 108 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 109 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 110 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 111 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 112 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 113 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 114 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 115 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 116 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 117 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 118 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 119 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 120 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 121 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 122 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 123 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 124 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 125 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 126 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 127 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 128 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 129 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 130 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 131 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 132 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 133 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 134 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 135 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 136 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 137 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 138 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 139 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 140 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 141 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 142 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 143 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 144 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 145 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 146 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 147 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 148 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 149 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 150 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 151 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 152 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 153 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 154 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

  Príloha č. 155 k vyhláške č. 288/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha

Načítavam znenie...
MENU
Hore