Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra 228/2023 účinný od 21.06.2023

Platnosť od: 21.06.2023
Účinnosť od: 21.06.2023
Autor: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra 228/2023 účinný od 21.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 228/2023 s účinnosťou od 21.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 33 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra sa mení takto:

1.
V prílohe č. 90 časť B znie:

„Prevziať prílohu - Časť B Pohyblivá služba“.

2.
V prílohe č. 101 časť B znie:

„Prevziať prílohu - Časť B Pohyblivá služba“.

3.
V prílohe č. 122 časť F znie:

„Prevziať prílohu - Časť F Pohyblivá služba“.

4.
V prílohe č. 131 časť A znie:

„Prevziať prílohu - Časť A Pevná služba“.

5.
V prílohe č. 133 časť C znie:

„Prevziať prílohu - Časť C Družicová pevná služba“.

6.
V prílohe č. 144 časti A a B znejú:

„Prevziať prílohu - Časť A Pevná služba“.

7.
V prílohe č. 145 časť A znie:

„Prevziať prílohu - Časť A Pevná služba“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Marták v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore