Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok 271/2011 účinný od 28.02.2023

Platnosť od: 19.08.2011
Účinnosť od: 28.02.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 271/2011 s účinnosťou od 28.02.2023 na základe 68/2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore