Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu 263/2012 účinný od 10.09.2012

Platnosť od: 08.09.2012
Účinnosť od: 10.09.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu 263/2012 účinný od 10.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 263/2012 s účinnosťou od 10.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. c) zákona č. 580/2004 ...

§ 1
(1)

Koeficient determinácie farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vypočíta tak, že sa vypočíta koeficient ...

(2)

Na základe kritéria štatistická významnosť koeficientu farmaceuticko-nákladovej skupiny sa zo ...

(3)

Zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín sa vyraďuje taká farmaceuticko-nákladová skupina, ...

(4)

Na základe kritéria dodatočné náklady na farmaceuticko-nákladovú skupinu sa zo zoznamu farmaceuticko-nákladových ...

(5)

Zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín sa vyraďujú najprv ATC skupiny, pri ktorých podiel ...

(6)

Farmaceuticko-nákladová skupiny alebo ATC skupiny, ktoré nesplnia zákonom stanovené kritériá, ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.

Zuzana Zvolenská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore