Všetky konsolidované znenia predpisu 263/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 10.09.2012 účinný od 10.09.2012
MENU
Hore