Všetky konsolidované znenia predpisu 26/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2027 účinný od 01.01.2027
2 01.01.2024 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2026
3 31.12.2022 522/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 522/2022 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2023
4 26.01.2021 účinný od 26.01.2021 do 30.12.2022
MENU
Hore