Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 2/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 15.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 2/2014 účinný od 01.02.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 2/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o požiadavkách na výrobu, umiestňovanie jedlého obilia a ...

(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na obilie určené na výrobu múky, škrobu, lepku, sladu, liehu a ...

§ 2
Dovolená chyba
(1)

Dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia1) jedlého obilia a mlynského výrobku z obilia, ...

(2)

Dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia jedlého obilia a mlynského výrobku z obilia, ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

jedlým obilím vyzreté zrná obilnín, ktoré sú po vymlátení a ďalších úpravách vhodné na ...

b)

cudzím pachom jedlého obilia neprirodzený pach obilia, ktorý obmedzuje jeho použiteľnosť napríklad: ...

c)

klíčivosťou jedlého obilia podiel počtu zŕn schopných vytvoriť morfologické znaky klíčenia ...

d)

nečistotami nežiaduce zložky v príslušnom druhu obilia; medzi nečistoty patria

1.

zlomky zŕn, ktorými sa rozumejú všetky mechanicky poškodené zrná, bez ohľadu na veľkosť poškodenia ...

2.

zrnové nečistoty

2.1. scvrknuté zrná, ktorými sa rozumejú zrná, ktoré po odstránení všetkých nežiaducich zložiek ...

2.2. zrná iných obilnín,

2.3. zrná poškodené škodcami, ktorými sa rozumejú zrná vyžraté škodcami alebo zrná napadnuté ...

2.4. zrná poškodené teplom, ktorými sa rozumejú zrná poškodené sušením vykazujúce zrejmú ...

2.5. zrná so zmenenou farbou obalu klíčka do hneda až hnedo-čierna, klíček však neklíči,

3.

škvrnité zrná sfarbené do hneda až do hnedo-čierna na inom mieste ako na klíčku; medzi škvrnité ...

4.

naklíčené zrná, ktoré majú zreteľné zmeny uľahčujúce odlíšenie klíčiaceho zrna od ostatného ...

5.

ostatné nežiaduce zložky

5.1. cudzie semená, ktorými sa rozumejú semená všetkých kultúrnych rastlín a divo rastúcich ...

5.2. poškodené zrná, ktorými sa rozumejú zrná s narušeným jadrom, ktoré nie sú vhodné na ...

5.3. cudzorodé zložky, a to

5.3.1. materiál, ktorý zostane na site s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 3,5 mm, okrem zŕn iných ...

5.3.2. materiál, ktorý prepadne sitom s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 1,0 mm, ako sú kamienky, ...

5.3.3. plevy,

5.3.4. námeľ, ktorým sa rozumie zrno premenené na sklerócium huby kyjaničky purpurovej (Clavices ...

e)

škodlivými semenami jedovaté a zdraviu škodlivé semená burín, a to kúkoľ poľný (Agrostemma ...

f)

múkou mlynský výrobok obsahujúci endosperm získaný mletím zrna obilnín a triedením podľa veľkosti ...

g)

mlynskou múčnou zmesou zmes múk z rôznych druhov zrna obilnín alebo olejnín a iných zložiek,

h)

instantným mlynským výrobkom mlynsky výrobok získaný špeciálnym technologickým postupom, určený ...

§ 4
Požiadavky na jedlé obilie
(1)

Požiadavky na kvalitu jedlého obilia, okrem ryže, sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Požiadavky na kvalitu ryže sú uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Organoleptické požiadavky na ryžu sú:

a)

vzhľad zdravého a čistého zrna rovnakého druhu,

b)

farba

1.

biela, krémová až bledošedá, ak ide o ryžu výberovú,

2.

biela, krémová, bledožltá až bledošedá, ak ide o ryžu I. triedy kvality a II. triedy kvality. ...

(4)

Organoleptické požiadavky na ryžu po tepelnej úprave sú:

a)

farba

1.

biela až krémová, ak ide o ryžu výberovú,

2.

biela, krémová až bledožltá, ak ide o ryžu I. triedy kvality,

3.

biela, krémová, bledožltá až bledošedá, ak ide o ryžu II. triedy kvality,

b)

varivosť, rovnomerne uvarená.

(5)

Ako príslušný druh jedlého obilia možno označiť obilie, ktoré obsahuje najmenej 98 % hmotnosti ...

(6)

Jedlé obilie nesmie javiť známky kazenia činnosťou mikroorganizmov, plesní alebo inou biologickou ...

(7)

V jedlom obilí sa nesmú vyskytovať škodcovia v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.

§ 5
Označovanie jedlého obilia
(1)

Jedlé obilie možno členiť a označovať ako

a)

pšenica

1.

pšenica letná (Triticum aestivum L.),

2.

pšenica tvrdá (Triticum durum Desf.),

3.

pšenica špalda (Triticum spelta L.),

b)

raž siata (Secale cereale L.),

c)

jačmeň siaty (Hordeum vulgare L.),

d)

ovos nahý (Avena nuda L.),

e)

proso siate (Panicum miliaceum L.),

f)

cirok dvojfarebný (Sorghum bicolo L.),

g)

kukurica (Zea mays L.)

1.

kukurica konský zub (Zea mays, convarieta dentiformis Koern.),

2.

kukurica pukancová (Zea mays, convarieta everta Stumt.),

3.

kukurica cukrová (Zea mays, convarieta saccharata Koern.),

h)

ryža siata (Oryza sativa L.)

1.

ryža dlhozrnná; zrno je v priemere 6 mm dlhé a pomer jeho dĺžky a šírky je väčší ako 3,

2.

ryža strednozrnná; priemerná dĺžka zrna je najmenej 5,2 mm a najviac 6 mm a pomer jeho dĺžky ...

3.

ryža guľatozrnná; zrno je v priemere menej ako 5,2 mm dlhé a pomer dĺžky a šírky zrna je menší ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore