Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 2/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 15.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 2/2014 účinný od 01.02.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 2/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
JE VYKONÁVANÝ:
152/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.01.2024 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách
Načítavam znenie...
MENU
Hore