Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 10/2014 účinný od 01.04.2018


Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.04.2018
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotnícke zariadenia, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 10/2014 účinný od 01.04.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 10/2014 s účinnosťou od 01.04.2018 na základe 94/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 14 ...

§ 1
(1)

Zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve tvorí

a)
štvrťročný výkaz o
1.
ekonomike organizácií v zdravotníctve,
2.
vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách,
3.
predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných ...
4.
mzdových prostriedkoch a zamestnancoch vo vybraných organizáciách v zdravotníctve,
5.
mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve,
b)
ročný výkaz o
1.
ekonomike organizácií v zdravotníctve,
2.
počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve,
3.
počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve,
4.
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
5.
zdravotníckej technike,
c)
mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve.
(2)

Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistických ...

§ 2
(1)

Štvrťročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa prvýkrát poskytnú za prvý štvrťrok 2014 v lehotách ustanovených ...

(2)

Ročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa prvýkrát poskytnú za rok 2014 v lehotách ustanovených v prílohe. ...

(3)

Mesačné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa prvýkrát poskytnú za mesiac júl roku 2018 v lehotách ustanovených ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 10/2014 Z. z.

  ŠTATISTICKÉ VÝKAZY V ZDRAVOTNÍCTVE

  1.

  Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

  Značka zisťovania: E (MZ SR) 1-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady a výnosy podľa vybraných druhov, vybrané ukazovatele ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Príspevková organizácia napojená transferom na rozpočet kapitoly ministerstva zdravotníctva, poskytovateľ ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou ...

  2.

  Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

  Značka zisťovania: E (MZ SR) 2-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady a výnosy podľa vybraných druhov, vybrané ukazovatele ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: ...

  3.

  Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách ...

  Značka zisťovania: L (MZ SR) 1-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú vydaný liek, dietetickú ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou ...

  4.

  Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických ...

  Značka zisťovania: L (MZ SR) 2-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú vydaný liek, dietetickú ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Zdravotná poisťovňa.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou ...

  5.

  Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 1-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujú údaje o počte pracovníkov, vekovej štruktúre ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: ...

  6.

  Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a zamestnancoch vo vybraných organizáciách v zdravotníctve ...

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 2-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou ...

  7.

  Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 3-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Ministerstvo zdravotníctva a rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou ...

  8.

  Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 4-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujú údaje o počte štátnych zamestnancov, ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Ministerstvo zdravotníctva, rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a Ministerstvo ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do ...

  9.

  Ročný výkaz o zdravotníckej technike

  Značka zisťovania: R (MZ SR) 3-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú predmetný prístroj ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Výberové štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, rozpočtové organizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: ...

  10.

  Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

  Značka zisťovania: U (MZ SR) 1-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika zisťovaných ukazovateľov: poskytnutá zdravotná starostlivosť poistencom podľa jednotlivých ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do ...

  11. Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve

  Značka zisťovania: E (MZ SR) 3-12

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje z účtovnej evidencie v rozsahu údajov týkajúcich sa ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. kalendárneho dňa po sledovanom ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore