Opravné uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2021-194 z 24. októbra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 2 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 438/2023 účinný od 22.11.2023

Platnosť od: 22.11.2023
Účinnosť od: 22.11.2023
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opravné uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2021-194 z 24. októbra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 2 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 438/2023 účinný od 22.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Uznesenie 438/2023 s účinnosťou od 22.11.2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore