Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 29/2024 účinný od 01.03.2024

Platnosť od: 01.03.2024
Účinnosť od: 01.03.2024
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 29/2024 účinný od 01.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Rozhodnutie 29/2024 s účinnosťou od 01.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s odsekom 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. u r č u j e m

a)

podľa § 20 ods. 2 písm. a) a odseku 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 5. októbra 2024,

b)

podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

v z. Peter Žiga v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 29/2024 Z. z.

    Prevziať prílohu - ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 5. októbra 2024

    Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 29/2024 Z. z.

    Prevziať prílohu - LEHOTY na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 5. októbra 2024

Načítavam znenie...
MENU
Hore