Všetky konsolidované znenia predpisu 29/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2024 účinný od 01.03.2024
MENU
Hore