Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2016 č. 2/2016 o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. 96/2016 účinný od 26.02.2016

Platnosť od: 26.02.2016
Účinnosť od: 26.02.2016
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Správa finančných trhov, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2016 č. 2/2016 o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. 96/2016 účinný od 26.02.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 96/2016 s účinnosťou od 26.02.2016
VYKONÁVACIE PREDPISY:
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore