Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov 91/1992 účinný od 24.03.1992

Platnosť od: 24.03.1992
Účinnosť od: 24.03.1992
Autor: Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov 91/1992 účinný od 24.03.1992
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 91/1992 s účinnosťou od 24.03.1992
Načítavam znenie...
MENU
Hore