Všetky konsolidované znenia predpisu 91/1992

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 24.03.1992 účinný od 24.03.1992
MENU
Hore