Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností 8/2003 účinný od 10.01.2003

Platnosť od: 10.01.2003
Účinnosť od: 10.01.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností 8/2003 účinný od 10.01.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 8/2003 s účinnosťou od 10.01.2003

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore