Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností 8/2003 účinný od 10.01.2003

Platnosť od: 10.01.2003
Účinnosť od: 10.01.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností 8/2003 účinný od 10.01.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 8/2003 s účinnosťou od 10.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 1997 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť 29. apríla 1997 na základe článku 9.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.

Načítavam znenie...
MENU
Hore