Všetky konsolidované znenia predpisu 68/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 29.03.2013 účinný od 29.03.2013
MENU
Hore