Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 56/2011 účinný od 03.03.2011

Platnosť od: 03.03.2011
Účinnosť od: 03.03.2011
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 56/2011 účinný od 03.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 56/2011 s účinnosťou od 03.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Dodatok č. 2 zo 17. januára 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 až 2011 ...

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom ...

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 zo 14. januára 2011 uzavretá medzi Zväzom spracovateľov ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 z 1. februára 2011 uzavretá medzi Energeticko-chemickým ...

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 1 z 31. januára 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 až 2011 ...

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.

Načítavam znenie...
MENU
Hore