Všetky konsolidované znenia predpisu 56/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 03.03.2011 účinný od 03.03.2011
MENU
Hore